Incasso

Filosofie

Adverlaw (www.adverlaw.be) is een in Brugge gevestigd advocatenkantoor dat zich toelegt op onder andere het ondernemingsrecht. Onder deze tak valt tevens het debiteurenbeheer. Daaronder valt te verstaan: het invorderen van facturen, maar ook de opvolging daarvan, het nazien van de facturatieprocessen en de audit van juridisch kwalitatief hoogstaande contracten en contractvoorwaarden. Adverlaw neemt uw pakket wanbetalers over en doet het nodige om zoveel mogelijk te recupereren. Op die manier kan u uw kostbare tijd gebruiken om uw onderneming verder te doen groeien en bloeien. Daarbij trachten wij de kosten van de invordering zoveel mogelijk op uw debiteur te verhalen.

Audit

• Optimaliseren van uw bestaande overeenkomsten en algemene voorwaarden: Het invorderen van uw facturen veronderstelt duidelijke juridische afspraken met uw klant. Wij analyseren de juridische afdwingbaarheid van uw belangrijkste overeenkomsten en toetsen deze aan de meest voorkomende praktijkgevallen. Bijkomend adviseren wij u waar nodig in het aanbrengen van wijzigingen, steeds rekening houdende met de laatste stand van zaken in de wetgeving en de rechtspraak. De sterkte van uw debiteurenbeheer staat en valt met uw juridische positie in het handelsverkeer.

• Optimaliseren van het intern facturatieproces: Het invorderen van uw facturen veronderstelt een coherente opvolging van uw debiteuren. Wij begeleiden u in het praktisch optimaliseren van uw debiteuren. Na uw intern facturatieproces in kaart te hebben gebracht formuleren wij u courante voorstellen die rekening houden met de eigenheid van uw onderneming. De sterkte van uw debiteurenbeheer staat en valt met het stroomlijnen van de opvolging van uw debiteuren. De wetgeving is onderhevig aan wijzigingen. Wij houden u op regelmatige basis op de hoogte van de laatste wijzigingen in de wetgeving en de rechtspraak. Minnelijke invordering versus gerechtelijke invordering Soms kan een minnelijke regeling met uw klant niet worden bereikt. In deze gevallen starten wij met uw goedkeuring de gerechtelijke procedure op. Wij vertegenwoordigen u en uw onderneming voor de rechtbank en streven een kordate en beslissende afhandeling van uw dossiers na. Het spreekt voor zich dat u ook in deze fase stipt op de hoogte wordt gehouden van de evolutie van uw dossiers.

Werkwijze

Fase 1: nazicht van uw algemene voorwaarden en uitwerken van uw debiteurenbeheer op uw maat Vooreerst wordt een analyse gemaakt van uw bestaande contract- en factuurvoorwaarden. Voor zoveel als nodig worden deze geoptimaliseerd, conform de huidige wetgeving en rechtspraak. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan het juridisch afdwingbaar maken van uw contract- en factuurvoorwaarden. Afhankelijk van het aantal dossiers dat u overmaakt zal hiervoor een minimale kost dan wel geen kost worden aangerekend. In overleg wordt een traject uitgewerkt op maat van uw onderneming waarbij onder meer rekening wordt gehouden met uw commerciële belangen.

Fase 2: Minnelijke fase In deze fase wordt een ingebrekestelling verstuurd naar de debiteur in de naam en op het briefpapier van ons kantoor. Hierbij wordt in overleg bepaald op welke wijze en op welke tijdstippen deze ingebrekestelling(en) wordt verstuurd. Indien uw factuur niet wordt betaald, kan uw dossier gerechtelijk worden ingevorderd.

Fase 3: Gerechtelijke fase Hierna kan worden beslist over te gaan tot dagvaarding. Een ontwerp van de dagvaarding wordt hierbij door ons opgemaakt, ter goedkeuring aan u voorgelegd en overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. U wordt door ons verdedigd voor de rechtbank. Van zodra een vonnis werd bekomen zal, in samenspraak met u, door de gerechtsdeurwaarder worden overgegaan tot uitvoering. Daarbij zijn de volgende uitvoeringsmaatregelen courant: uitvoerend beslag, verkoop roerende goederen enz. Bij deze gerechtelijke procedure zal er ook steeds naar worden gestreefd dat al onze kosten en ereloon worden betaald door de debiteur.

Kosten en ereloon

Huidige tarieven zijn richtinggevend en wij maken graag voor u een offerte op maat waarbij rekening wordt gehouden met het aantal dossiers, de hoedanigheid van de debiteuren (consumenten of niet), etc.

Bij de begroting van het ereloon houden wij rekening met de volgende aspecten:
• Geen vaste abonnementsvergoeding
• Er wordt steeds gestreefd alle door u gemaakte kosten aan ons kantoor worden verhaald bij uw debiteur
• Vast aanspreekpunt in ons kantoor die u te allen tijde telefonisch of via e-mail een stand van zaken kan meedelen
• Bij een grondige betwisting door de tegenpartij wordt voorafgaandelijk overleg gepleegd en wordt desgevallend aan een verlaagd uurtarief gewerkt.
• Wij gaan mee met het risico van onze cliënten. Bij insolventie of een andere vorm van onvermogendheid van de debiteur wordt u slechts een beperkte forfaitaire som aangerekend ter dekking van onze kosten en tijd. Starten? Wij worden uw centraal aanspreekpunt bij de invordering van uw facturen. Hierbij hanteren wij het principe dat niet u, maar uw debiteuren moeten instaan voor de betaling van onze prestaties.

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte kan u contact opnemen op onderstaande gegevens.

Stuur ons een e-mail op advocaten@verlaw.be met de volgende gegevens:

- Familienaam, voornaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Algemene voorwaarden
- In te vorderen factuur of facturen

U zal snel vaststellen dat een invordering door Adverlaw advocaten doeltreffend en uiterst betaalbaar is. Wij maken dus graag voor u een offerte op maat om alle twijfel weg te nemen.

U kan ons hiervoor contacteren op het nummer 050/32.07.07 dan wel een e-mail versturen naar advocaten@verlaw.be