Advocaten

Het advocatenkantoor Ad verlaw bestaat momenteel uit vijf advocaten-vennoten, vier advocaten en twee stagiairs.

DE TWEE GROTE PIJLERS:  ADVIESVERLENING EN BIJSTAND IN GEVAL VAN GESCHILLEN.

Adviesverlening wint steeds meer aan belang. Juridisch advies vooraleer rechtshandelingen gesteld worden en een optimalisatie van de rechtspositie na een juridische audit zijn in het moderne rechtsverkeer onontbeerlijk. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen…

Geschillen blijven uiteraard onvermijdelijk. Beheersing en beslechting van geschillen kan zowel buitengerechtelijk (waarbij buiten elke procedure om een minnelijke regeling nagestreefd wordt) als gerechtelijk (met procesvoering voor hoven, rechtbanken, administratief- en tuchtrechtelijke colleges, enz.)

ONZE MANIER VAN WERKEN

Er wordt steeds vertrokken van een grondige analyse van de casus. De bevindingen van de dossierbeheerder worden intern besproken. Naderhand wordt in overleg met de cliënt – en in acht genomen zijn doelstellingen - het actieplan uitgewerkt . Tijdens de behandeling van de zaak wordt de cliënt stipt op de hoogte gehouden van het verloop van de werkzaamheden.