Mr Martine Van Elslander

Studies: 

Licentiaat rechten Universiteit Gent 1976
Aanvullende opleiding bemiddeling in familiezaken

Professioneel: 

Advocaat aan de Balie te Brugge sedert 1976
Stichtend vennoot advocatenassociatie
Bemiddelaar in familiezaken
Plaatsvervangend Politierechter te Brugge

Voorkeurmateries: 

Burgerlijk recht
Personen- en familierecht (echtscheiding en scheidingsbemiddeling)
Aansprakelijkheidsrecht (alle aspecten)
Verzekeringsrecht in al zijn aspecten:

  • Brand
  • Medische aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid ouders – kinderen
  • Lichamelijk letsel na ongeval of opzettelijke daden
  • BA-uitbating
  • Productaansprakelijkheid

Begroting menselijke schade
Verkeersrecht
Strafrecht
Bouwrecht en aannemingsrecht

Persoonlijk: 

Geboren te Brugge op 02/04/1954
Woonachtig te Damme