Mr Paul Demaegdt

Studies: 

Licentiaat Rechten Universiteit Gent 1983
Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar 2008-2009

Professioneel: 

Advocaat aan de Balie te Brugge sedert 1983
Vennoot advocatenassociatie sedert 2002

Voorkeurmateries: 

Bijzondere overeenkomsten
Beslag en uitvoering.
Huurrecht
Financieel recht
Faillissementsrecht
Vennootschapsrecht
Consumentenrecht
Strafrecht (algemeen)

Persoonlijk: 

Geboren te Oostende op 06/01/1960
Woonachtig te De Haan
Lid van meerdere verenigingen en actief in de gemeente De Haan als OCMW raadslid