Mr Peter Crutelle

Studies: 

Licentie Rechten Universiteit Gent 1997
Aanvullende opleiding bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Professioneel: 

Advocaat sedert 1997
Advocatenkantoor Van Elslander & Ronse (Brugge) 1997-1999
Advocatenkantoor Pierre Ronse (Brugge) 1999-2001
Advocatenkantoor Wéry & Associés (Brussel) 2001-2003
Vennoot advocatenassociatie sedert 2005
Schuldbemiddelaar
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Voorkeurmateries: 

Aannemings- en vastgoedrecht
Echtscheidingen (met vennootschapsrechtelijke aspecten)
Intellectuele eigendom (auteursrechten)
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Handelsrecht
Verbintenissenrecht (contracten)
Vennootschapsrecht

Persoonlijk: 

Geboren te Brugge op 05/05/1973
Woonachtig te Damme
Actief lid surfclub Zeebrugge