DE NIEUWE EUROPESE PRIVACY-WET (GDPR) KOMT ERAAN, WAT NU?

Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook VRIJE BEROEPEN EN KMO. 

Staat 25 mei 2018 reeds aangestipt in uw agenda? Is uw onderneming reeds voorbereid op de komst van GDPR? Weet u welke impact de nieuwe privacy-wetgeving op de dagdagelijkse werking van uw onderneming heeft?

Op 25 mei 2018 treedt de fameuze GDPR in werking.

GDPR is kort voor General Data Protection Regulation of ook wel Algemene Gegevens Verordening, kort gezegd: de nieuwe privacy-wetgeving. Deze nieuwe wetgeving treft elke onderneming in de Europese Unie, groot of klein. Ook uw onderneming, bedrijf of KMO dient aan de nieuwe regels te voldoen, net zoals iedereen die een vrij beroep uitoefent. Dus neen, GDPR is niet alleen voor grote bedrijven.

Maar wat houdt die GDPR nu juist in?

Vanaf 25 mei 2018 dient u niet alleen veel meer voorzorgen in acht te nemen wanneer u met persoonsgegevens (zowel van uw personeel als van uw klanten) omgaat, u dient ook op elk moment te kunnen aantonen dat u in regel bent met de strengere wetgeving. Concreet houdt dit in dat uw onderneming onder meer een dataverwerkingsregister dient bij te houden, een privacy policy dient op te stellen, op geregelde basis een gegevensbeschermingsbeoordeling dient uit te voeren en in bepaalde gevallen zelfs een Data Protection Officer dient aan te stellen. Tevens dient u uw personeel en klanten te informeren over hun privacy-rechten en toestemming te vragen vooraleer u bepaalde handelingen kunt stellen. Daarnaast dienen nog tal van andere aanpassingen doorgevoerd te worden in elke onderneming.

Jammer genoeg voorziet de GDPR strenge sancties voor ondernemingen die niet voldoen aan de regels, waarbij hoge administratieve boetes kunnen opgelegd worden. Vanaf 25 mei 2018 kunnen er op elk ogenblik controles plaatsvinden. Elke onderneming dient vanaf deze datum en op elk ogenblik te voldoen aan de nieuwe wetgeving, zonder overgangsperiode.

Ons kantoor kan u hierbij helpen. Wij bieden zowel algemene toelichting aan, als advies op maat van uw onderneming. Wij kunnen uw onderneming op weg helpen met praktische richtlijnen of de volledige administratieve rompslomp uit uw handen nemen.

U kunt steeds vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor, waarbij op de eerste bijeenkomst concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de specifieke aard van de samenwerking.