Wat doen tegen slechte betalers

Iedere ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met slechte betalers. Het is voor de ondernemer niet steeds duidelijk hoe hier mee omgaan: kan ik preventief optreden? Wanneer ga ik naar een advocaat? Vaak spelen dan ook nog eens commerciële overwegingen een rol die ervoor zorgen dat men niet al te doortastend wenst op te treden naar de debiteur toe.
Het is van groot belang de nodige aandacht te besteden aan de besproken problematiek. Niet zelden immers leiden wanbetalingen van klanten tot faillissementen.

Stipte opvolging

Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar dat het belang van goede factuurvoorwaarden alsook van een degelijk contract nauwelijks kan worden overschat. Goede afspraken maken goede vrienden. Voor wat betreft nieuwe klanten kan het opportuun zijn de solvabiliteit na te gaan, bijvoorbeeld middels een onderneming gespecialiseerd in handelsonderzoek. Indien de omstandigheden het toelaten, kan er eveneens geopteerd worden voor het vragen van een voorschot.
Is de dienst of het goed geleverd, dient het aanbeveling spoedig tot facturatie over te gaan én tot stipte opvolging ervan. Reeds dergelijke consequente houding in hoofde van de schuldeiser vermindert gevoelig de ruimte tot discussie door de debiteur over de factuur.
In het licht van het bovenstaande past het daarom meteen na de vervaldag een herinnering te sturen. Volg dit stipt op aan de hand van een sluitend en consequent gevoerde administratie en speel altijd kort op de bal.

Advocaat

Blijft de factuur desondanks onbetaald dan wendt U zich het best tot een advocaat. In de regel zal de advocaat eerst een ingebrekestelling sturen aan de onwillige debiteur. Regelmatig gebeurt het dat de debiteur, die thans voelt dat het menens wordt, vooralsnog vrijwillig betaalt. Volgt ei echter geen betaling dan zal de advocaat overgaan tot een gerechtelijke invordering. Deze bevoegdheid van de advocaat om de schuldeiser te vertegenwoordigen voor de rechtbank onderscheidt de advocaat in invorderingszaken van een incassobureau, dat dergelijke mogelijkheden niet heeft.
Belangrijk aan te stippen is dat de kosten verbonden aan de invordering relatief beperkt zijn. Immers, deze zullen gedekt zijn door de conventionele schadevergoeding (‘schadebeding”) in geval van ingebrekestelling of de wettelijke voorziene rechtsplegingsvergoeding (in geval van gerechtelijke invordering).
Indien er geen betwisting aan de onbetaalde facturen ten grondslag ligt, zal de gevatte rechtbank snel een vonnis kunnen vellen, dat uiteindelijk zal kunnen worden uitgevoerd tegen de debiteur.
Kort samengevat komt het er dus op neer dat de ondernemer het best solide contracten maakt 1oct zijn klanten, nieuwe klanten screent op kredietwaardigheid, snel factureert en uiteindelijk tijdig en gepast ingrijpt in geval van betalingsproblemen.