Organisatie en werkwijze

Ad verlaw heeft sedert jaar en dag een bijzondere expertise kunnen ontwikkelen op tal van domeinen: op het vlak van het verzekeringsrecht in al zijn aspecten zoals verkeer, evaluatie menselijke schade, regres, B.A.-uitbating, productaansprakelijkheid, medisch recht enz. als op het vlak van het handels-, financiëel en aannemingsrecht. Ook op het vlak van het administratief recht en milieurecht, vervoerrecht, maritiem recht en internationaal privaatrecht beschikt ons kantoor over de nodige competenties. Het gegeven dat ons kantoor qua administratief personeel alsook op het gebied van informatica meer dan behoorlijk is uitgerust, maakt bovendien dat wij op efficiënte en snelle wijze grote hoeveelheden incasso’s kunnen doorvoeren. 
Wij zijn dan ook bijzonder verheugd om professionelen zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en bedrijven tot ons vast cliënteel te mogen rekenen. 
Het feit dat wij niet alleen dossiers in het Frans en Engels, maar ook in het Duits kunnen behandelen, zorgt ervoor dat wij ook vaak buiten onze landsgrenzen actief zijn.

Onze dienstenverlening, feedback en knowhow gelden niet enkel voor de dossiers die in behandeling aan ons kantoor worden toevertrouwd, maar worden gratis verleend aan deze cliënten met wie wij een jarenlange samenwerking hebben.

Ons kantoor kan u ten allen tijde een "a tot z service" aanbieden