Arbeids- en sociaal recht

Het sociaal recht omvat de regelingen van de sociale zekerheid en van het arbeidsrecht.

Adverlaw Advocatenkantoor staat u bij in volgende materies:

  • Opstellen arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement
  • Arbeidsongevallen en Arbeidswegongevallen
  • Ontslagregeling
  • Niet-concurrentiebedingen
  • Sociale zekerheid
  • Sociaal strafrecht