Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht omvat alle regels die de verhoudingen en de conflicten tussen burgers onderling treffen.

Advocatenkantoor Adverlaw verleent professionele bijstand zowel voor het verlenen van advies als bij een gebeurlijk conflict in alle aspecten van burgerlijk recht.

 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (advies, bijstand, regres)
 • Onrechtmatige daad
 • Contractuele fout
 • Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken*
 • Begroting van lichamelijke en materiële schade
 • Afhandeling burgerlijke belangen
 • Verkeersrecht
 • Ziekenhuisrecht en medische aansprakelijkheid
 • Bijstand bij onderhandelingen en contracten
 • Bemiddeling in familiezaken*
 • Familiaal vermogensrecht (erfenissen, successie, schenkingen)
 • Afstamming (o.a. erkenning en betwisting vaderschap) en adoptie
 • Voogdij, verlengde minderjarigheid, voorlopig bewindvoerder, gerechtelijke onbekwaamverklaring
 • Jeugdrecht en jeugdsanctierecht
 • Echtscheiding
 • Vereffening en verdeling
 • Onderhoudsgelden tussen gewezen echtgenoten en t.a.v. kinderen
 • Omgangsregeling kinderen en grootouders
 • Feitelijke en wettelijke samenwoning