Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht bevat zowel normen op internationaal niveau overeengekomen als de regels die rechtsverhoudingen en geschillen met internationale aspecten en raakvlakken plaatsen onder nationale bevoegdheden en normen, zodat men weet welke normen men dient na te leven of dienen toegepast te worden en welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van eventuele geschillen.

  • Internationale handel (Koop/verkoop, betalingstechnieken…)
  • Internationaal transport (wegvervoer, douane, maritiem, strafrechtelijke aspecten…)
  • Burgerrechtelijke geschillen met internationale raakvlakken