Publiekrecht

Het publiekrecht omvat alle regels die de verhoudingen en de conflicten tussen de overheden en de burgers als rechtsonderhorigen treffen.

Adverlaw Advocatenkantoor kan u bijstaan bij alle aspecten van rechtsbescherming tegen de overheid.

  • Administratief recht (overheidsopdrachten, gemeentelijk beleid…)
  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening (vergunningen, inbreuken)